Zarząd ROD „Przyszłość” informuje, że w dniu 03.04.2020 (piątek) odbędzie się próba uruchomienia wodociągu. Zobowiązuje się użytkowników działek o uzupełnienie i zamknięcie zaworów na działkach oraz zamontowanie wodomierzy do tego dnia.

Kontrola i plombowanie wodomierzy odbędzie się w dniach:
04.04.2020 w godz. 12:00-16:00 (działki od nr 1 do 50)
05.04.2020 w godz. 12:00-16:00 (działki od nr 51 do 92)

Prosimy o bezwzględną obecność użytkowników działek. Brak możliwości kontroli / plombowania wodomierza w wyznaczonych terminach skutkować może odłączeniem działki od rurociągu