FINANSE

Na tej podstronie znajdziesz aktualne informacje związane z opłatami i stawkami obowiązującymi w ROD „Przyszłość”.  Część strony zwierająca tzw. dane wrażliwe, zabezpieczona została hasłem. Dostęp do tej części uzyskac mogą jedynie działkowicze ROD „Przyszłość”. Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego hasła, skontaktuj się z Zarządem naszego ogrodu.

Konta bankowe:

(Uwaga, nowe numery kont obowiązaujące od 2020r.)

Wpłaty bieżące:
05 85910007 0420 0980 0680 0001

Opłaty inwestycyjne:
48 85910007 0420 0980 0680 0003

Skarbnik:

Wpłaty gotówkowe

W uzasadnionych przypadkach
opłaty przyjmuje również Skarbnik

Stawki na rok 2019:

OPŁATY ROCZNE:

Opłata ogrodowa: 0,55 zł / m2 działki.

Składka członkowska:  6,00 zł od członka PZD
(małżonkowie wpłacają po 3,00 zł)

Opłata wodna: 3,34 zł
(od działki z wodomierzem)

Opłata energetyczna: 17,33 zł
(od działki z licznikiem energii)

Powyższe opłaty należy uregulować do dnia
31 maja 2019 r.

MEDIA:

Cena energii elektrycznej: 0,72 zł / kWh
Cena wody: 5,80 zł / m³

Opłaty za media należy regulować na bieżąco,
nie rzadziej niż co 2 miesiące.

Protokół z odczytu liczników energii elektrycznej
znajduje się w dziale „Aktualności

OPŁATY JEDNORAZOWE
PO NABYCIU PRAWA DO DZIAŁKI:

Podwyższona opłata ogrodowa: 300,00 zł
Opłata inwestycyjna: 1200,00 zł