Zgodnie z „Regulaminem korzystania z sieci wodociągowej”, uchwalonym na Walnym Zebraniu, wodociąg powinien zostać uruchomiony w dniu 01.04.2022 r. Obecna pogoda jak i prognozy nie wskazują na to, aby było to niemożliwe. W związku z tym do powyższego dnia należy uzupełnić wymontowane wodomierze i zawory oraz zamknąć zawory na działkach.


Ogłoszenie to zostało rozwieszone w gablotach jako oddolna inicjatywa działkowców, ponieważ zarząd planuje uruchomić wodociąg dopiero 23-24 .04. 2022. Poza ogłoszeniem są zbierane popisy pod pismem do Zarządu o uruchomienie wodociągu we wskazanym terminie. W dniach 26-27 03 2022 wśród działkowców będących na ogrodzie zostało zebranych 45 podpisów. Działkowcy chcący dołączyć się do tego żądania mogą to zrobić poprzez formularz kontaktowy na stronie WWW