Harmonogram Dyżurów Skarbnika

Maj:
18.05 i 19.05
w godz. od 15:00 do 17:00

Czerwiec
02.06, 09.06 i 15.06
w godz. od 15:00 do 17:00

Lipiec
07.07 i 14.07
w godz. od 15:00 do 17:00

Sierpień
11.08 i 18.08
w godz. od 15:00 do 17:00

Kontakt: email: katarzyna.kruszewska@interia.eu
Miejsce dyżurów:  Biuro Zarządu, działka nr 52.

Zgodnie z Regulaminem ROD wszystkie opłaty należy wpłacać na konto bankowe (ROD „Przyszłość” – Bank Spółdzielczy o. Bytom, ul. Krawiecka 4 – Nr konta 66 8471 0000 0000 0680 2000 0001.) Dyżury Skarbnika organizowane są głównie w celu informowania działkowców o indywidualnych opłatach, rozliczeniach wpłat itp. Skarbnik pełniąc funkcję kasjera przyjmować będzie wpłaty gotówkowe jedynie w jednostkowych uzasadnionych przypadkach.

Więcej informacji o bieżących opłatach znajdziesz w zakładce Finanse