Zarząd ROD „Przyszłość” informuje, że w dniu 29.03.2019 odbędzie się próba uruchomienia wodociągu. Prosimy użytkowników działek o uzupełnienie i zamknięcie zaworów na działkach oraz ewentualne zamontowanie wodomierzy posiadających ważną legalizację do dnia 28.03.2019.

Kontrola i plombowanie wodomierzy odbędzie się
w dniach 30-31.03.2019 w godz. 12-17

Prosimy o bezwzględną obecność użytkowników działek. Brak możliwości kontroli / plombowania wodomierza w wyznaczonych terminach skutkować będzie odłączeniem działki od rurociągu.