Zarząd ROD „Przyszłość” informuje, że w dniach 27 i 28.10.2018 r. w godz. 13:00 – 16:00 odbędzie się komisyjny odczyt wodomierzy. Prosimy o bezwzględną obecność w tych dniach użytkowników działek. Zamknięcie dopływu wody planowane jest po dokonaniu odczytu wszystkich wodomierzy tj. 28.10.2018 r. Ponadto do dnia 28.10.2018 należy uregulować przelewem lub u skarbnika opłaty za zużytą energię oraz za zużytą wodę, a także wszelkie zaległe opłaty.