Zarząd ROD „Przyszłość” informuje, że w dniu 13.04.2018 odbędzie się próba uruchomienia wodociągu. Prosimy użytkowników działek o uzupełnienie i zamknięcie zaworów na działkach oraz ewentualne zamontowanie wodomierzy posiadających ważną legalizację do dnia 12.04.2018 .

Kontrola i plombowanie wodomierzy odbędzie się
w dniach 14-15.04.2018 w godz. 12-17

Prosimy o bezwzględną obecność użytkowników działek. Brak możliwości kontroli / plombowania wodomierza w wyznaczonych terminach skutkować może odłączeniem działki od rurociągu.

UWAGA: W związku z uchwalonym Regulaminem użytkowania sieci wodociągowej oraz dużymi różnicami pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą odczytów z działek wszystkie wodomierze nie posiadające ważnej legalizacji należy wymienić na nowe. Ważność legalizacji będzie kontrolowana przed zaplombowaniem. Dlatego przed zamontowaniem wodomierza należy upewnić się czy posiada ważną legalizację, a jeżeli jest zamontowany i jego położenie uniemożliwia odczytanie plomby legalizacyjnej należy go zdemontować do kontroli.