Zarząd ROD „Przyszłość” informuje, że w dniach 28 i 29.10.2017 w godz. 13:00 – 16:00 odbędzie się komisyjny odczyt wodomierzy. Prosimy o bezwzględną obecność w tych dniach
użytkowników działek. Zamknięcie dopływu wody planowane jest po dokonaniu odczytu wszystkich wodomierzy tj. 29.10.2017r.

Ponadto do dnia 29.10.2017 należy uregulować przelewem lub u skarbnika opłaty za zużytą energię oraz za zużytą wodę, a także wszelkie zaległe opłaty.

Pobierz najnowsze odczyty liczników energii elektrycznej