Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów pełnionych przez naszego Skarbnika – Panią Izabellę (działka nr 90). Przypominamy jednocześnie, że opłaty można wpłacać na konto ROD „Przyszłość” – Bank Spółdzielczy o. Bytom, ul. Krawiecka 4 – Nr konta 66 8471 0000 0000 0680 2000 0001.

 

Kwiecień
30.04. ­ godz. 15:00 – 17:00

Maj ­
07.05. ­ godz. 15:00 – 17:00
10.05. ­ godz. 15:00 – 17:00
21.05. ­ godz. 15:00 – 17:00
28.05. ­ godz. 15:00 – 17:00

Czerwiec
04.06. ­ godz. 15:00 – 17:00
14.06. ­ godz. 15:00 – 17:00
21.06. ­ godz. 15:00 – 17:00
28.06. ­ godz. 15:00 – 17:00

Lipiec
05.07. ­ godz. 15:00 – 17:00
16.07. ­ godz. 15:00 – 17:00
19.07. ­ godz. 15:00 – 17:00
26.07. ­ godz. 15:00 – 17:00

Sierpień
06.08. ­ godz. 15:00 – 17:00
16.08. ­ godz. 15:00 – 17:00
20.08. ­ godz. 15:00 – 17:00

Wrzesień
13.09. ­ godz. 15:00 – 17:00
24.09. ­ godz. 15:00 – 17:00
27.09. ­ godz. 15:00 – 17:00

Październik
08.10. ­ godz. 15:00 – 17:00
17.10. ­ godz. 15:00 – 17:00
29.10. ­ godz. 15:00 – 17:00