Zarząd ROD „Przyszłość” informuje, że uruchomienia wodociągu oraz kontrola i plombowanie wodomierzy odbędzie się w dniach 08-09.04.2017 w godz. 12:00-17:00

Prosimy użytkowników działek o uzupełnienie do dnia 07.04.2017 zaworów i wodomierzy na działkach. Prosimy o bezwzględną obecność użytkowników działek. Brak możliwości kontroli plombowania wodomierza w wyznaczonych terminach skutkować może odłączeniem działki od rurociągu.