Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów pełnionych przez naszego Skarbnika – Panią Izabellę (działka nr 90). Przypominamy jednocześnie, że opłaty można wpłacać na konto ROD „Przyszłość” – Bank Spółdzielczy o. Bytom, ul. Krawiecka 4 – Nr konta 66 8471 0000 0000 0680 2000 0001.

 

Kwiecień
10.04. ­ godz. 14,00 – 17,00
17.04. ­ godz. 16,00 – 18,00
24.04. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
26.04. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
30.04. ­ godz. 16,00. ­ 18.00

Maj ­
07.05. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
06.05. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
10.05. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
22.05. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
28.05. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
29.05. ­ godz. 16,00. ­ 18.00

Czerwiec
05.06. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
07.06. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
12.06. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
19.06. ­ godz. 16,00. ­ 18.00

Lipiec
03.07. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
urlop
19.07. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
24.07. ­ godz. 16,00. ­ 18.00

Sierpień
02.08. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
14.08. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
16.08. ­ godz. 16,00. ­ 18.00
28.08. ­ godz. 16,00. ­ 18.00

Wrzesień
04.09. ­ godz. 15,00. ­ 17.00
13.09. ­ godz. 15,00. ­ 17.00
18.09. ­ godz. 15,00. ­ 17.00
27.09. ­ godz. 15,00. ­ 17.00

Październik
09.10. ­ godz. 15,00. ­ 17.00
23.10. ­ godz. 15,00. ­ 17.00