Informujemy, że w dniach 02 – 03.04.2016 odbędzie się próba uruchomienia wodociągu.

Prosimy użytkowników działek o uzupełnienie do dnia 31.03.2016 zaworów i wodomierzy na działkach. Kontrola i plombowanie wodomierzy odbędzie się w dniach 09-10.04-2016 w godz. 12-17

Prosimy o bezwzględną obecność użytkowników działek. Brak możliwości kontroli / plombowania wodomierza w wyznaczonych terminach skutkować może odłączeniem działki od rurociągu.