Harmonogram wywozu odpadów w sezonie 2019:

Przypominamy  że do kontenera nie należy wrzucać odpadów roślinnych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Data  
 26 czerwiec  
17 maja  
7 czerwiec  
28 czerwiec  
19 lipiec  
9 sierpień  
30 sierpień  
27 wrzesień  
25 październik